Antiek goud & zilver: A-B-C
Antiek-Encyclopedie.nl: Het informatiepunt voor de antiekliefhebber.Aardbeienschaal

Ondiep, zilveren schoteltje met golfrand en gegroefde zijkant; begin 18de eeuw; oorspronkelijk Engels.
.Bronvermelding    |    Top


Acanthus

zie Akanthos-motief
. Top


Aderlaatbekken

Zie Laatbekken.
. Top


Aiguière

(Fr.) Waterkan, lampet.
.Bronvermelding    |    Top


Ajour

(Fr.) Opengewerkt, met een stelsel van kleine openingen.
.Bronvermelding    |    Top
Akanthos-motief

Gestileerde vorm van het blad van de Acanthus spinosus, veel voorkomende versiering aan Griekse en Romeinse bouwwerken, vazen, metalen voorwerpen en meubelen. Bekend in alle classicistische stijlen.


antiek Goud & zilver | Akanthos-motief

.Bronvermelding    |    Top


Akeleibeker

Zo genoemd naar de sierplant Aquilegia vulgaris, met drietallige bladeren en meestal blauwe, regelmatig vijftallige bloemen met gekleurde, bloemkroonachtige kelk en gespoorde bloembladeren. Deze bokaal werd vooral door de Duitse goudsmeden in de 16de en 17de eeuw gemaakt. Hij vertoont een hoge cuppa, naar boven toe breder wordend met of zonder deksel, rustend op een rijk versierde stam op ronde voet. De akeleibeker werd in de tweede helft van de 16de eeuw door W. Jamnitzer te Neurenberg als meesterproef ingevoerd.
.Bronvermelding    |    Top


Alpaca of argentaan

Legering van nikkel, koper en zink, werd tussen 1836 en 1860 gebruikt als kernmateriaal voor pleet en voor galvanisch verzilveren.
.Bronvermelding    |    Top


Altaarluchter

Tijdens de liturgische diensten staan op het altaar van R.-K. kerken rechts en links van het altaarkruis, één, twee of drie altaarluchters, elk met één brandende waskaars. In de middeleeuwen waren deze van zilver, brons, koper of tin.
.Bronvermelding    |    Top


Ampullen

Stel van twee ivoren, kristallen of zilveren buretten (miskannetjes) die tijdens de mis gebruikte hoeveelheden water en wijn bevatten; dikwijls voorzien van de letter A (aqua) en V (vinum), op het deksel gegraveerd of in email geschilderd.
.Bronvermelding    |    Top


Ananasbeker

Duitse bokaal van hoog model, bestaande uit een breed uiteenlopende voet en een schacht waarop de cuppa met deksel is gemonteerd. Deze cuppa heeft door middel van drijfwerk de vorm van een ananas gekregen. De meeste ananasbekers bestaan uit al of niet verguld zilver en werden tijdens de 16de en 17de eeuw te Augsburg en Neurenberg gemaakt.
.Bronvermelding    |    Top


Anthemion

(Gr.) Bloemornament, dat soms langs de hals van Ionische zuilen is aangebracht. Meestal wordt de term gebruikt voor een ornamentband met een plantaardig motief, vaak afwisselend lotus en palmet.
.Bronvermelding    |    Top


Apostellepels

Apostellepels worden bij het gelegenheidszilver ingedeeld; ze werden aan pasgeborenen geschonken. Ze hebben een ronde bak een een cilindrische, ruitvormige of gevlochten steel, die bekroond wordt door een knopornament. De lepelbak is meestal gegraveerd. De knopornamenten, die aanvankelijk zeer eenvoudig werden uitgevoerd, maakten in de 17de eeuw plaats voor heiligenfiguren, allegorische voorstellingen en in de 18de eeuw ook voor paarden, koeien, molens, scheepjes en ander fraais. Apostellepels werden ook wel als siergoed gekocht in reeksen van 13: twaalf voor de apostelen en één voor Christus.
.Bronvermelding    |    Top


Appliqué

(Fr.) Oplegsel, opgelegd versiersel.
.Bronvermelding    |    Top


Argentaan

Alpaca.
. Top


Astwerk

(Du.) Laatgotische decoratie die bestaat uit een vlechtwerk van dorre, hoekige takken. Van de 14de tot de 16de eeuw komt het voor in houten of stenen reliëfs aan koorstoelen, altaren, baldakijnen en doopvonten, en in kopergravures (o.a. ornamentprenten). Na 1300 ziet men het Astwerk vaak toegepast in de edelsmeedkunst, bijv. aan sierbokalen.
.Bronvermelding    |    Top


Avondmaalsbeker

Wordt in de prot. eredienst gebruikt hij de viering van het H. Avondmaal. De beker is meestal van zilver, soms verguld, een enkele maal ook wel van tin. De vormen volgen de stijl van de periode waarin de beker werd gemaakt.
.Bronvermelding    |    Top


Avondmaalszilver

Tegenhanger van het sacrale vaatwerk uit de katholieke kerk vormt het avondmaalszilver van de protestantse eredienst. In Nederland kent men vooral sinds de 17de eeuw de avondmaalskan, -kelk, -beker, -schaal en offerbussen. Is het miszilver doorgaans rijk gedecoreerd, het avondmaalszilver is over het algemeen sober.
.Bronvermelding    |    Top


Bekerschroef

Zilveren, verguld zilveren of bronzen voetstuk, rijk geprofileerd en versierd en voorzien van klemmen die door een in de voet aangebrachte schroef kunnen worden bewogen om de voet van het glas vast te zetten. De klemmen zijn veelal in de vorm van mythologische figuren, zeepaarden of dierkoppen. De bekerschroef was in Nederland in de 17de eeuw zeer populair, getuige het aantal schuttersstukken waarop hij voorkomt.
.Bronvermelding    |    Top

Belastingteken

Stempel geslagen op gouden en zilveren voorwerpen als bewijs dat de verschuldigde belasting was betaald. In Engeland werd hiervoor van 1784 tot 1890 de profielkop van de regerende vorst gebruikt. In Frankrijk werden vanaf 1681 belastingmerken in de vorm van dieren, profielkoppen of vogels in zilveren voorwerpen geslagen. In Nederland werd in de 19de eeuw onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitenlandse werken, tussen grote en kleine werken en aanhangsels, terwijl ook voor oude werken en bij uitvoer naar het buitenland bijzondere stempels werden toegepast.
antiek Goud & zilver | antieke zilver belastingteken

.Bronvermelding    |    Top


Better Nine

Zie Britannia standard.
. Top


Bloemenstijl

Zilverdecoratie die in het midden van de 17de eeuw in Nederland in de mode kwam als reactie op het kwabornament. De bloemenstijl bediende zich van gedreven bladranken, vruchtentoeven, diverse bloemsoorten (vooral tulpen) met daartussen menselijke en dierlijke figuren. De bloemenstijl vond ook aanhangers onder zilversmeden buiten Nederland.
.Bronvermelding    |    Top


Bokaal

(Lat.: poculum, Du.: Pokal, It.: boccale) Algemene term voor hoge, monumentale pronkbekers op voet vanaf de late gotiek in de 15de eeuw.
.Bronvermelding    |    Top


Bonbonnière

Term die ca. 1750 in gebruik kwam: vóór die tijd werd het woord drageoir gebruikt. Meestal elegant gedecoreerd en van een emailschildering voorzien.
.Bronvermelding    |    Top
Bouilloire

Waterketel op bijpassend komfoor, die diende om in de huiskamer het theewater aan de kook te houden. Stamt uit eind 17de eeuw, toen het theedrinken in wijdere kring ingang vond. Thee was een duur artikel dat werd getrokken in een klein potje, dat regelmatig met heet water werd bijgevuld.
antiek Goud & zilver | bouilloire

.Bronvermelding    |    Top

Brandewijnkom

Zilveren kommetje voorzien van twee horizontale oren, vroeger in Friesland gebruikt voor het ronddienen van een drank van brandewijn en rozijnen, de zgn. boerenjongens. De gasten bedienden zich om beurten met een versierde lepel. De 16de en 17de-eeuwse vormen zijn veelal achtkantig met gegraveerde voorstellingen. De 18de-eeuwse zijn ovaal en gedreven. In de 19de eeuw werden de modellen nagebootst. De versierde oren zijn, in tegenstelling tot de gedreven kommen, meestal gegoten en daarna geciseleerd. Soortgelijke kommen zijn ook bekend in Duitsland.

antiek Goud & zilver | Akanthos-motief

.Bronvermelding    |    Top


Brasero

(Sp.) Vuurpot, bekken met gloeiende kolen.
.Bronvermelding    |    Top


Bratina

(Russ.) Lage, buikvormige beker van goud of zilver met ronde voetrand. In de bovenrand vaak in niello-techniek uitgevoerde of geciseleerde inscripties. Komt ook voor met koepelvormig, in een punt eindigend deksel. In Rusland in gebruik in de middeleeuwen tot in de 17de eeuw.
.Bronvermelding    |    Top


Breuk

Zie Gildenbreuk.
. Top


Britannia standard of Better Nine

Zilvergehalte dat in Engeland van 1697 tot 1720 van kracht was en waarbij het zilver 0,958 zuiver zilver moest bevatten. Dit hoge zilvergehalte was verplicht gesteld om het omsmelten van zilveren munten tegen te gaan. Keur: een zittende Britannia met een leeuwenkop.
.Bronvermelding    |    Top


Bruidsbeker

Zie Stortebeker.
. Top


Bruidskistje

Zie Knottekistje.
. Top


Bruineren of bruneren

Door te wrijven met een gladgepolijste staaf - de bruineerstaaf - worden kleine onregelmatigheden uit het oppervlak verwijderd, waardoor een glad oppervlak en een hoge glans worden verkregen.
.Bronvermelding    |    Top
Buckelbecher of Knorrecht

(Du.) In Nederland wel aangeduid als knorrenbeker, zilveren of verguld zilveren bokaal van hoog model, met deksel, waarvan de kelk, deksel en voet zijn versierd met blaasknorren. De bultige versiering is verwant met de visblaasornamentiek uit de contemporaine laatgotische bouwkunst. Variaties op deze grondvorm tonen de akelei-, ananas- en druivenbeker en de Doppelscheuer.antiek Goud & zilver | Buckelbecher of Knorrecht

.Bronvermelding    |    Top


Burette

Zie Ampullen
. Top


Büttenmännchen

(Du.) Gildenbeker van de wijnbouwers in Zwitserland, Elzas en de Rijnstreek, in de vorm van een korfdrager, 15de – 18de eeuw. Er bestaan ook exemplaren met een vrouwenfiguurtje (Büttenfrau). Deze bekers werden ook wel door de wijnbouwers als drinkbeker gebruikt. De meeste zijn van zilver, of van hout gemonteerd met zilver.
.Bronvermelding    |    Top


Cadenas

(Fr. v. Lat. catena = ketting) 1: hangslot; 2: een met ketting en hangslot gesloten, kostbaar metalen kistje, waarin het eetgerei van feodale heersers - uit vrees voor vergiftiging - werd opgeborgen. Al in de 14de eeuw werd de cadenas soms uitgewerkt in de vorm van een schip, dat op tafel geplaatst werd en nef werd genoemd. Al snel werd de cadenas van vorsten en aanzienlijken een stuk goudsmeedkunst, waarbij eerst gaandeweg de scheepsvorm voor andere fantasievormen plaatsmaakte, zoals bijv. kastelen.antiek Goud & zilver | Cadenas

.Bronvermelding    |    Top


Cafetière

(Fr.)Zie Koffiekan.
. Top


Calix

(Lat.)Zie Miskelk.
. Top


Cannetille

Een bijzondere vorm van filigrain, waarbij draad tot kokertjes wordt gewonden.
.Bronvermelding    |    Top


Charka

(Russ.) Drinkkom uit Rusland uit de 17de eeuw met een ronde, ondiepe kom en een plat handvat, soms op drie bolvormige voetklossen. De kom was van bergkristal of een ander siergesteente, gevat in gouden monturen, of ook wel van zilver met niello-versiering. De charka werd gebruikt voor wodka of een andere sterke drank.
.Bronvermelding    |    TopChocolatière

(Fr.) Zilveren, verguld zilveren of porseleinen kan, bestemd voor het schenken van chocolade. Onderscheidt zich soms van thee- en koffiepotten door een rechte, vaak houten steel als handvat, rechts van de tuit aangebracht. In het deksel bevindt zich een opening voor een roerstokje. De oudste modellen stammen uit het midden van de 17de eeuw, toen de chocolade in Europa in gebruik kwam. In de 19de eeuw treft men echter veel hengsels aan i.p.v. handvatten. De bijbehorende kopjes hebben twee oren, een deksel en een diepe, grote onderschotel.
antiek Goud & zilver | Chocolatière

.Bronvermelding    |    Top


Ciborie

(Gr. kiborion, beker, spijskelk) Kelk met grote brede cuppa, die door een deksel gesloten kan worden; zij dient voor het bewaren van het eucharistische brood. De ciborie komt niet vroeger dan de 13de eeuw voor. In haar oudste vorm is het een kelk met een nagenoeg halfbolvormige cuppa. Het met een kruisje bekroonde deksel herhaalt deze vorm in omgekeerde zin. De ciborie wordt met geciseleerd, gedreven of opgelegd ornament versierd. Vooral tijdens de barok werden de vormen steeds rijker. Het deksel kreeg vaak het aanzien van een opengewerkte kroon, terwijl op de voet voorstellingen in reliëf werden aangebracht. De ciborie is over het algemeen van edel metaal, soms echter van tin of verguld koper gemaakt. Het inwendige van de cuppa is steeds verguld.
.Bronvermelding    |    Top


Cire perdure

Het gieten met verloren vorm. (zie bij brons, koper, ijzer)
.Bronvermelding    |    Top


Ciseleren

Het verhogen van de scherpte van de contouren bij de aangebrachte versieringen.
.Bronvermelding    |    Top


Claret jug

(Eng.) Karaf uit de 18de en 19de eeuw van zilver of verguld zilver, óf van glas met meestal zeer uitvoerig bewerkt zilveren of verguld montuur. In het begin van de 19de eeuw meestal gesloten met een stop, na ca. 1830 met scharnierend deksel. Als glas werd vooral ijsglas of gekleurd glas gebruikt; de monturen waren dikwijls versierd met gegoten of gedreven druiventrossen en wijnranken. Komt voor in diverse modellen en vormen.
.Bronvermelding    |    Top


Cornucopia

(Eng.) Hoorn des overvloeds.
. Top


Cupelleren

Het essayeren (onderzoek van het gehalte) van goud of zilver in een cupel.
.Bronvermelding    |    Top


Cuppa

(Lat. beker) Komvormig bovendeel van een glas of bokaal.
.Bronvermelding    |    TopCustodia

(Lat.) Sacramentshuisje, tabernakel, grote gouden of verguld zilveren monstrans, uit architectonische elementen opgebouwd met torens, steunberen, pinakels, beeldjes, enz. Talrijk in Spanje in de 15de en 16de eeuw, maar kwam ook voor in Frankrijk, Nederland, Duitsland en Polen.antiek Goud & zilver | Custodia

.Bronvermelding    |    Top

Goud & zilver alfabetisch gedeelte


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


. Top

 

 

Visie | Disclaimer | Bronvermelding | Contact | ©2006-2010 Antiek-Encyclopedie.nl