Antiek porselein: T-U-V-W-X-Y-Z
Antiek-Encyclopedie.nl: Het informatiepunt voor de antiekliefhebber.Tafelsierstuk

Zie Surtout.
. Top


Tea dust

(Eng.) Handelaars- en verzamelaarsnaam voor Chinees porselein met een monochroom, groenbruin glazuur uit de Ch’ien Lung-periode.
.Bronvermelding    |    Top


Terrine

(Fr.) Grote, brede en diepe kom, in gebruik vanaf het begin van de 18de eeuw. De kleinere sausterrine komt vanaf het midden van de 18de eeuw voor. In deze tijd komen ook de terrines van tinverglaasd aardewerk of porselein in zwang, in de vorm van eenden, kippen, patrijzen e.d. Deze werden in Delft, Straatsburg en in Engeland gemaakt.
.Bronvermelding    |    Top


Tête a tête

(Fr.) Theeservies voor twee personen, waarbij de kopjes direct op het blad staan zonder schoteltjes, soms met een porseleinen lepeltje en roomkannetje.
.Bronvermelding    |    Top


Thürings porselein

In Thüringen komen vanaf de tweede helft van de 18de eeuw een aantal bloeiende porseleinfabrieken voor, vroeger meestal particuliere ondernemingen. Kenmerkend voor dit porselein is als regel een grijsachtige scherf.
.Bronvermelding    |    Top


Tigerskin

(Eng.) Benaming voor een Chin. porseleindecoratie van gele, bruine, paarse en groene vlekken. Tijdens de K’ang Hsi-periode toegepast.
.Bronvermelding    |    Top


Ting yao

Een van de mooiste Chin. porseleinsoorten uit de periode van de noordelijke Sung-dynastie (960-1127), gemaakt in Ting Chou in de provincie Hopei. Fijn, dunwandig porselein met ivoorwitte scherf, overtrokken met een glad, kleurloos of ivoorkleurig glazuur, dat soms de karakteristieke ‘tranen’ vertoont. Een ander kenmerk is de kleine voet. Werd gekopieerd, o.a. tijdens de regering van keizer K’ang Hsi.
.Bronvermelding    |    Top


Tobi seiji

(Jap., gevlekt celadon) Keramiek uit Kyoto tijdens de Kamakura-periode, toen het Chinese celadon in Japan zeer werd gewaardeerd en veel geïmiteerd. Vooral het Lung ch’üan en het celadon met ijzerspatten was zeer in trek.
.Bronvermelding    |    Top


Tou ts’ai

(Chin. beschildering in contrasterende kleuren) Rood, geel, appelgroen en andere emailkleuren werden in dunne transparante vegen aangebracht op de in onderglazuurblauw geschilderde contouren.
.Bronvermelding    |    Top


Transfer-printing

Zie overdruktechniek.
. Top


Trembleuse

(Fr.) Kop en schotel, waarvan het schoteltje zodanig verdiept is of een verhoogde rand bezit, dat het het kopje belet van het schoteltje te glijden; 18de-eeuws.
.Bronvermelding    |    Top


Trembly rose painter

(Eng., lett. de bibberige rozenschilder) Onbekend porseleindecorateur die in 1750 in Longton Hall, Engeland, porselein met bloemtakken met dunne stelen en verfomfaaide bloemblaadjes schilderde.
.Bronvermelding    |    Top


T’s t’ai

(Chin.) Eierschaalporselein.
. Top


Turkooisblauw of zeegroen fond

Petit-feu fondkleur voor porselein, ca. 1725 door J.G. Hörold ontwikkeld, in Meissen in de periode van 1727 tot 1745 voor sierstukken en serviesgoed gebruikt.
.Bronvermelding    |    Top


Tijger in het rietbosje

Jap. Kakiemon-decoratie die een tijger bij een bamboebosje voorstelt. Werd later ook op Chinees porselein met Kakiemon-decor op Meissen-, Chantilly- en Chelsea-keramiek toegepast.
.Bronvermelding    |    Top


Tzu chin

zie Café au lait.
. Top


Vaisseau à mât

(Fr., schip met mast) Bootvormige potpourri van Sèvres-porselein uit de periode 1756-1763.
.Bronvermelding    |    Top


Veldspaat

Zie kaolien en petuntse.
. Top


Venetiaans porselein

In 1727 stichtte de goudsmid en zakenman Francesco Vezzi een fabriek in Venetië, waarbij de arcanist Hunger hem behulpzaam was. Tijdens het korte bestaan - zeven jaar - werd mooi, hard porselein gemaakt. In 1728 kreeg de uit Meissen gevluchte Nathaniel Hewelcke (in Duitsland woedde toen de Zevenjarige oorlog) een monopolie van twintig jaar voor de productie van porselein. De in Udine gevestigde fabriek die vrij grof porselein produceerde, sloot in 1763 haar poorten. Hierop kreeg Giovanni Antonibon vergunning om in Le Nove porselein te maken. Onder leiding van Francesco Parolin en later van Giovanni Baroni heeft de fabriek goede kwaliteit geleverd en bleef Le Nove een bloeiend keramiseh centrum. Inmiddels had in 1764 Geminiano Cozzi met behulp van arbeiders uit Le Nove in San Biobbe een porseleinfabriek gesticht die evenals Le Nove porselein met een grijze scherf en een mooi, glanzend glazuur produceerde. De fabriek heeft tot 1812 bestaan.
Merken: Zie afbeelding


antieke porselein merken

1. 1720-1727, Francesco Vezzi;
2. 1758-1763, Nathaniel Hewelcke;
3. 1765-1812, Geminiano Cozzi.

.Bronvermelding    |    Top


Vincennes

(bij Parijs) Pâte dure-fabriek, in 1765 gesticht door P. Ant. Hannong. Werkte aanvankelijk clandestien, vervolgens gelegaliseerd onder beschermheerschap van Louis-Philippe, Duc de Chartres. Later naar Sèvres verplaatst.
Merken: monogrammen gebaseerd op L van Louis XV en de lelie van de Bourbons.


antieke porselein merken

.Bronvermelding    |    Top


Vinovo

(Piemonte, It.) Porseleinfabriek, met privilege van de koning in de buurt van Turijn gesticht door G.V. Brodel, met behulp van Pierre Antoine Hannong, die in 1778 directeur werd. Tijdens de Franse bezetting (vanaf 1796) werd de fabriek gesloten, om in 1815 te heropenen. In 1820 werd de productie definitief gestaakt. Het Vinovo-porselein is een gelig pâte dure met glanzend glazuur, waarvan behalve serviesgoed ook figuren en figuurgroepen zijn gemaakt. Merk: kruis van Savoye, meestal boven een V in de pâte gegrift of in onderglazuurblauw, soms met de initialen van de directeur of decorateur.

antieke porselein merken

.Bronvermelding    |    Top


Volkstedt

(Thüringen Du.) Porseleinfabriek gesticht in 1762. Aanvankelijk werd alleen pâte tendre gemaakt, maar al snel slaagde men erin om pâte dure met een grijsachtige scherf te maken. De producten, grote potpourri’s en vazen beschilderd met bloemen, vruchten en landschappen, waren in navolging van Meissen of imitaties ervan.
Merken:
1. 1760-1799, de gekruiste vorken uit het wapen van Schwarzburg (een opzettelijke imitatie van het merk van Meissen, totdat hiertegen in 1787 door Meissen werd geprotesteerd);
2. 1799-ca.1817, R voor Rudolstadt;
3. enkele 19de eeuwse merken.


antieke porselein merken

.Bronvermelding    |    Top


Wallendorf

(Thüringen Du.) Porseleinfabriek in 1763 door J.W. Hammann en de porseleinschilder G. Greiner gesticht. Maakte vooral blauwwit serviesgoed. Karakteristiek voor Wallendorf zijn de kopjes en kommen met geribd oppervlak. Merken: Zie afbeelding


antieke porselein merken

.Bronvermelding    |    Top


Wan Ii

Het porselein uit de Wan-li periode (1573-1620) behoorde tot het mooiste blauwwit, de rand is ingedeeld in afwisselend brede en smalle, trapeziumvormige vlakken met daarin plantenmotieven en watervogels.
.Bronvermelding    |    Top


Wapenserviezen

Serviesgoed beschilderd met wapens, zoals dat bij Chine de commande uit de 16de eeuw veel gebeurde. Dit porselein werd in Ching-tê-chên gemaakt en dikwijls in Kanton beschilderd. Het wapengoed was een zeer gevraagd artikel in bijna alle landen van Europa.
.Bronvermelding    |    Top


Weens porselein

Na Meissen werd in Wenen in 1718 door C.I. Du Paquier, van Hollandse afkomst, met hulp van de arcanisten C.C. Hunger en S.Stölzel, de tweede Europese fabriek van echt porselein gesticht. De fabriek die in 1744 in handen van de Oostenrijkse staat overging was tot 1864 in bedrijf.
Men onderscheidt drie perioden:
a. de Du Paquier-periode (1719-1744) ;
b. de overheidsperiode vóór Sorgenthal
(1744-1784);
c. de Sorgenthal en latere tijd.
Merken: Zie afbeelding

antieke porselein merken

1. 1717-1744, Du Paquier-periode
(‘Wien vor der Marke’);

2. 1744-1784, staatsbedrijf, het gekroonde schild wordt gevoerd tussen 1749 en 1780;

3. 1784-1805, Sorgenthal-periode
(daarna gaat de fabriek geleidelijk aan achteruit).

.Bronvermelding    |    Top


Weesper porselein

Zie Amstel-porselein.
. Top


Willow pattern

(Eng.) Een in Engeland zeer populair pseudo-Chinees decor op aardewerk en porselein in onderglazuur-transferprinting, bestaand uit een landschapje met een pagode, wilg en bruggetje, meestal met figuurtjes en een tweetal vogeltjes: vanaf 1780.
.Bronvermelding    |    Top


Worcester

Eng. porseleinfabriek Met die van Chelsea in de 18de eeuw de belangrijkste. De soft-pastefabriek werd in 1748 in Bristol gesticht, waarbij het zgn. soaprock (speksteen) uit Cornwall als grondstof werd gebruikt. De schildering van Chinese onderwerpen is zeer fijn, in blauw en polychroom, het glazuur vaak blauwig van kleur. De Sèvres-invloed is sterk tussen 1770 en 1784, wat blijkt uit de verzorgde gouddecoraties en gekleurde fonds van bleu céleste en bleu du Roi. Poppen zijn zeer zeldzaam. Vervalsingen komen veel voor, waarbij soms authentiek porselein van een nieuwe, rijkere decoratie is voorzien.
Merken: Zie afbeelding
1. 1783-1793, Flight period;
2. Flight & Barr period;
3. 1807-1813, Barr, Flight & Barr period;
4. 1813-1840, Flight, Barr & Barr period;
5. 1840-1852, Chamberlain period;
6. 1852-1862, Kerr & Binns period;
7. na 1862, Worcester Royal Porcelain Company.


antieke porselein merken

.Bronvermelding    |    Top


Wu ts’ai

(Chin., vijf kleuren) Porseleindecor, voor het eerst toegepast in de regeringsperiode van keizer Chia Ch’ing (1522 -1566) en opnieuw in zwang tijdens Wan Li (1592-1619). Groen, geel, rood en zwart email werd op het glazuur aangebracht, dikwijls in combinatie met onderglazuurblauw, terwijl op het glazuur de contouren van de decoratie met zwart, bruin of rood zijn aangegeven.
.Bronvermelding    |    Top


Yang ts’ai

(Chin., lett. schilderen met buitenlandse kleuren) Benaming waarmee ons famille rose wordt aangeduid.
.Bronvermelding    |    Top


Yi-Hsing

(prov. Kiangsi, China) Stad waar tijdens de Ming-dynastie kleine, plat-bolvormige theepotjes van rood, geel en grijs steengoed werden gemaakt die erg in trek waren. Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw maakte men er de ronde en rechthoekige theepotjes van rood aardewerk, gedecoreerd met in reliëf aangebrachte prunustakjes, die onder de naam boccaro naar Europa kwamen, waar een zeer grote vraag ontstond. De potjes werden dan ook in Delft (Ary de Milde), Engeland (gebr. Elers) en Meissen nagebootst. Ook de arcanist Böttger vond een soortgelijk procédé (Böttgersteengoed).
. Top


Yuan ts’ai

Zie Yang ts’ai.
. Top


Yuch’on-ni

Celadonovens aan de westkust van Korea. Produceerden een hoogwaardig celadon met ingeritst, ingesneden en zogan decor.
.Bronvermelding    |    Top


Yüeh yao

(Chin.) Steengoed met een grijze scherf en celadonglazuur uit de T’ang-dynastie. Yüeh, dat in verschillende ovens in de provincie Chekiang werd gemaakt, werd zeer geprezen en een speciaal soort, het pi-sê (geheime kleur) was zelfs uitsluitend voor de regerende vorst bestemd. Voor zover bekend is Yüeh de vroegste celadonsoort.
.Bronvermelding    |    Top


IJzerrood

(Chin. fan-hung) Uit ijzersulfaat gemaakte kleur die zowel alleen, als in combinatie met andere emailkleuren voorkomt. Ming- en Ch’ing-dynastie.
.Bronvermelding    |    Top


Zogan

Ingelegde keramiek waarvan de techniek in de Koryo-periode door Koreaanse pottenbakkers tot grote volmaaktheid werd gebracht. Het decor werd in de ongebakken klei uitgegrond en vervolgens opgevuld met contrasterende klei of slib, meestal wit of roodbruin van kleur. Het oppervlak werd daarna zorgvuldig gladgeschuurd en vervolgens geglazuurd met bijv. een celadonglazuur of, bij porselein, met een transparant glazuur. De bruine klei werd onder celadonglazuur zwart, terwijl het wit juist sterker naar voren kwam. Soms vertonen de randen rondom het inlegwerk een fonkeling, veroorzaakt door het verschil in spanning tussen de verschillende kleisoorten tijdens het bakken. Dit staat bekend als hoseki zogan of juwelen-inlegwerk.
.Bronvermelding    |    Top


Zotjes

Oudhollandse term voor de dansende Chinese kinderfiguurtjes op porselein uit de K’ang Hsi-periode. De decoratie werd overgenomen door de Delftse pottenbakkers.
.Bronvermelding    |    Top


Zuidelijk Küan-celadon

Chin. celadon uit de periode van de zuidelijke Sung-dynastie (1127-1279). Küan werd oorspronkelijk in de noordelijke provincies gemaakt, maar na de invasie van de Ch’ing Tartaren werd de fabricage (in de in 1929 en 1930 opgegraven Chiato-t’an ovens) in de zuidelijke provincie Chekiang voortgezet.
.Bronvermelding    |    Top


Zürich

(1763-1791) In 1763 werd in Schooren aan het Meer van Zürich een porseleinfabriek gesticht. Aanvankelijk werd met steatiet pâte tendre gemaakt, in 1765 schakelde men over op de fabricage van pâte dure met kaolien, aangevoerd uit Limoges en Lotharingen. Het loodverglaasde porselein heeft een crème-kleurige tint.
Merk:


antieke porselein merken

.Bronvermelding    |    Top


Zwarte kunst

Zie Encre de Chine.
. Top


Zwiebelmuster

(Du.) Porseleindecoratie van Chinese origine, die in onderglazuurblauw of -paars werd uitgevoerd en voor het eerst in 1739 in Meissen voor de beschildering van gebruiksgoed werd toegepast. De gestileerde bloemen en vruchten werden ten onrechte met de naam ‘uien’ aangeduid. Door verscheidene fabrieken overgenomen.
.Bronvermelding    |    Top

Porselein Alfabetisch gedeelte


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


. Top

 

 

Visie | Disclaimer | Bronvermelding | Contact | ©2006-2010 Antiek-Encyclopedie.nl